Category: Gallerie

Voeux pour 2018

Voeux pour 2018

De comité wënscht all de memberen an hire Léiwsten e glécklecht Joer mat enger gudder Gesondheet W.E.G. drun denken eis côtisatioun huet geännert! Vun 2018 un 25€

Skeet historique 28 Janvier

Invitation wanterskeet Wanterskeet vun der Scal zesummen mam lafende Keiler M1 vun der Gewier Equipe Echternach